Tin tức

23/10/2020

Công nghệ thông tin đang là một ngành rất “hot” tại Việt Nam vì Việt Nam đang trên con đường phát triển Công nghiệp hóa hiện đại hóa và đang rất cần nhân lực trong ngành công nghệ thông tin

23/10/2020

Công nghệ thông tin đang là một ngành rất
“hot” tại Việt Nam vì Việt Nam đang trên con...